Stepping Stones

“Human kind in the twenty-first century needs to ask itself an unprecedented question: what are we going to do with ourselves. The Universal Declaration of Human Rights categorically states the ‘right to life’ is humanity’s most fundamental value. Since death clearly violates this right, death is a crime against humanity, and we ought to wage total war against it.”

Yuval Noah Harari, Homo Deus, p. 2, 21

“As soon as a man does an action because he thinks he will promote his own interests thereby, he is not acting from a sense of its rightness but from self-interest.”

W.D. Ross, The Right and the Good

ruud meij - stepping stones

Ethiek staat voor een bepaalde wijze van in de wereld willen staan, voor het je verhouden tot de ander, en je beroep uitoefenen. Ethiek is groot en klein te gelijk. Het gaat over recht doen aan de ander, maar ook over de rechtvaardige samenleving, of zelfs wereld. “Handel zo, dat de gevolgen van je handeling zich verdragen met de duurzaamheid van echt menselijk leven op aarde”, schrijft de Duitse filosoof Hans Jonas (Hans Jonas, Das Prinzip Verantwortung. 1979, p. 36) .

Het is niet toevallig dat ethos – het Griekse moederwoord van ethiek – zowel karakter, als gewoonten en gebruik betekent. Als je op deze wijze in de wereld wil staan, maak je gebruik van een bepaalde taal om daar uitdrukking aan te geven. Je steunt op een bouwwerk van kennis, waar 2500 jaar aan wordt gesleuteld. Een bouwwerk dat in de steigers staat, en ook niet anders kan staan. Ethiek is nooit af.Er zijn twee manieren om de weg door de ethiek te vinden. De eerste is die van de arend, die vrij zwevend hoog in de lucht het veld overziet, en door zijn alziende, scherpe blik onfeilbare keuzes maakt. De tweede is die van de poes die zwervend door weiden of straten, haar weg vindt, en al naar gelang wat zich aandient, kiest wat haar te doen staat.

Meer weten? Download het document “Ethiek uitgelegd aan onze kinderen” hieronder voor meer informatie: