“IS DAAROM GERECHTIGHEID AAN WISSELING ONDERHEVIG? NEEN, MAAR DE TIJDEN WAAROVER ZIJ BEWIND VOERT GAAN NIET DEZELFDE GANG: HET ZIJN NU EENMAAL TIJDEN.” AURELIUS AUGUSTINUS, BELIJDENISSEN

Gerechtigheid

Gerechtigheid is een groot woord. Het klinkt nogal en ouderwets. Het is een woord dat we ook in het Engels en Duits tegenkomen – righteousness en Gerechtigkeit. Toch is het een woord dat we niet kunnen missen. Gerechtigheid is een oordeelsmaat. Dat betekent dat gerechtigheid een maatstaf is die ons helpt om te bepalen of de beslissingen die we nemen, of de handelingen die we verrichten moreel juist zijn. Het lijkt op een lineaal. Een lineaal gebruik je om de lengte van een afstand te meten. Zo neem je met gerechtigheid de morele maat van een beslissing of een handeling. Hoe most je je dat voorstellen?

ruud meij - gerechtigheid